http://siop.123guestbook.com
 
 
 
وبلاگ جامع روانشناسی صنعتی و سازمانی

چکیده-تحلیل عامل ساختاری مقیاس فرسودگی تحصیلی (MBI-SS)

نویسنده : حسام بذرافکن | تاریخ : 14:41 - جمعه ۱۳۹۰/۰۵/۱۴

تحلیل عامل ساختاری مقیاس فرسودگی تحصیلی (MBI-SS)

 در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

 

 

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی          حسام بذرافکن        محسن عزیزی

 

 

 

چکیده

 

 هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران است. به منظور تکمیل پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ­(MBI-SS) (1997)، با روش نمونه گیری طبقه­ای، تعداد 124 نفر دانشجوی دختر نیم سال دوم به بالای کارشناسی ارشد شرکت کرده­اند و با اطلاعات بدست آمده، ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی از طریق دو روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل عامل اکتشافی (به روش مولفه­های اصلی) برای این مقیاس، میزان KMO برابر با782/0 و آزمون بارتلت با مقدار مجذورخی دو 06/499 (01/0p<) مشخص گردید. علاوه بر این، نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که سه عامل به طور خاص قابل شناسایی است و تنها 3 ماده آزمون در عواملی غیر از مولفه های خود بار عاملی داشتند، از این رو در تحلیل عاملی تاییدی در مدل نهایی این ماده ها حذف گردیدند. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که مدل مفروض با 12 ماده و سه عامل و مقدار کای اسکوئر 441/62 و درجه آزادی 48 و با مناسب­ترین شاخص­های برازش 93/0=GFI و97/0= CFIو30/1=CMIN/DF و05/0 RMSEA=به عنوان برازنده­ترین مدل به خوبی با داده های پژوهش برازش دارد.

 

کلید واژه ها: تحلیل عامل اکتشافی، تحلیل عامل تاییدی، پرسشنامه فرسودگی تحصیلی، دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

 


لینک پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

پس از چاپ مقاله به طور کامل قرار خواهد گرفت..


دسته بندی :


 

آخرین مطالب

» سایت ( پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ )
» تماس با من ( جمعه ۱۳۹۳/۰۶/۱۴ )
» آموزش spss ( جمعه ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ )
» گالری عکس ( جمعه ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ )
» نکوداشت کوچیک ( جمعه ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ )
» اندر اوضاع روانشناسان صنعتی وسازمانی ( پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ )
» تصمیم گیری و نظریه ناهماهنگی ( شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ )
» کنکور امسال 92 ( جمعه ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ )
» کنکور دکترا و نظریه حلزون ( چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ )
» مهم اینه که اون چقدر می گیره!!!(رضایت از حقوق و عدالت ادراک شده) ( سه شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ )
» رضایت شغلی ( جمعه ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ )
» چرا پایش رضایت شغلی اینقد مهمه؟ ( جمعه ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ )